Dedicated

Mengabdikan diri untuk membangun peradaban yang mulia demi ridho Allah Subhanahu Wata’ala

Key Behavior Dedicated

Semangat Bekerja Senyum, Sapa dan Salam Tak Kenal Lelah

 

Professional

Sikap bertanggungjawab dan senantiasa mengembangkan potensi untuk mewujudkan professionalisme

Key Behavior Professional

 

Bersikap Terbuka Pembelajar Menjaga Kode Etik Lembaga

 

Faithful

Mewujudkan iman dan taqwa dalam kehidupan sehari-hari

Key Behavior Faithful

 

Sholat Tepat Waktu Membaca Al Quran Setiap Hari Infaq Setiap Hari